Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodniczący : Wojciech Żeberek

Zastępca przewodniczącego - Karolina Osiadacz