Zajęcia literacko-teatralneZabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Właśnie przedszkolne zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. W wychowaniu dziecka trzeba kłaść duży nacisk na przeżycia emocjonalne – uczyć je cieszyć się i smucić, dostrzegać dobro i zło. Dziecko wcielając się w postać przeżywa losy bohaterów literackich, utożsamia się z nimi, często naśladując ich postępowanie. Tworzenie w przedszkolu mini spektakli pomaga zrealizować zadania dydaktyczno-wychowawcze, służy uatrakcyjnieniu zajęć. Dobra, radosna zabawa dzieci, w której można dostrzec przekazywane im wartości wychowania teatralnego może być źródłem satysfakcji dla samych dzieci, rodziców i nauczyciela.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

   Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Podczas zajęć w dniu 27 października, dzieci miały możliwość poznania różnego rodzaju rekwizytów, które można wykorzystać  do zabawy w teatr. Dowiedziały się również czym różnią się od siebie kukiełka, pacynka, marionetka czy papierowa sylweta.

Z  zaciekawieniem obejrzały krótką inscenizację w wykonaniu nauczycielek, pt. "Bajka o jesiennym szalu".  Na zakończenie, z wykorzystaniem gazet, tworzyliśmy jesienne dźwięki.