Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016