Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Historia szkoły

Historia szkoły

w Kaliszkach

1945

Powstaje Rodzicielski Założycielski Komitet Szkoły.

Wrzesień 1945 rok

Otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w Kaliszkach.

Pierwszą nauczycielką w szkole w Kaliszkach zostaje Eleonora Denasiewicz.

Kwiecień 1945 roku

 Z inicjatywy Danuty i Czesława Koralów powstaje Gimnazjum Samorządowe.

 1953 rok

Likwidacja gimnazjum.

1955/56

szkołą kierował Antoni Rokojżo

wraz z nim pracowały :

Maria Duch, Stanisława Rokojżo, Władysława Cieślik,Maria Bartosiewicz.

1956/57

kierownictwo szkoły objął Roman Rąkowski

Kadra pedagogiczna:

Janina Rąkowska, Romualda Gorzkowska, Maria Duch

W 1963 roku

powstało Szkolne Schronisko Wycieczkowe

Listopad 1964 rok

szkoła otrzymała agregat prądotwórczy i zabłysła pierwsza żarówka.

1964/65

remont kapitalny szkoły.

1966/67

  • nastąpiła zmiana stopnia organizacji szkoły.
  • placówka realizowała program ośmiu klas.
  • do grona pedagogicznego przybyła Zofia Rubin.
  • nauczała języka polskiego.

1967/68

założono kanalizację w budynku szkoły.

 1968/69

stanowisko dyrektora szkoły objął Ignacy Bartnicki.

 1976/77

Szkoła Podstawowa w Kaliszkach zmieniła status organizacyjny i przestała istnieć jako odrębna placówka.

Stała się filią Szkoły Podstawowej w Cząstkowie Mazowieckim.

Realizowała program klas I-III

1970/71

dyrektorem szkoły została Władysława Bartnicka.

1978

dyrektorem szkoły została Zofia Rubin.

1989/90

  •  dyrektorem szkoły został

    Tadeusz   Więcławek

  • Rada Pedagogiczna pracowała

  w  składzie:

              Zofia Rubin

            Katarzyna Krajczyńska

            Marzena Tobolska

 1994/95

 po wielu latach wróciła do Kaliszek ośmioletnia

szkoła podstawowa.

 

1999/2000

  • dyrektorem szkoły została

        Małgorzata Bodzak

  • powstał Zespół Szkół Publicznych obejmujący

                       oddział przedszkolny

            6- letnią szkołę podstawową

            3- letnie gimnazjum

2001

  •  szkoła otrzymała

Zielony Certyfikat I stopnia

2002

  •  szkoła otrzymała

  Zielony Certyfikat II stopnia

2003

gimnazjum otrzymało  tytuł „SZKOŁY Z KLASĄ”

2005

ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

2007  otwarcie nowej Sali gimnastycznej.

W grudniu 2007 roku powstaje Publiczne Przedszkole w Kaliszkach.

Dnia 23 maja 2014 roku odbyły się uroczystości związane z nadaniem Szkole Podstawowej w Kaliszkach imienia Grupy Kampinos AK.

Honorowymi gośćmi tego wydarzenia byli członkowie „Grupy Kampinos” AK.

Podczas Mszy Świętej sprawowanej w kościele w Cząstkowie Mazowieckim poświęcony został sztandar szkoły. Następnie odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Grupy Kampinos AK i przekazanie sztandaru

2015 rok

zatwierdzenie rozbudowy szkoły w Kaliszkach.

2017/2018

Do szkoły w Kaliszkach powróciła ośmioletnia szkoła podstawowa.


2018/2019

Dyrektorem szkoły została Marzena Mrozek - Tobolska