Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Strefa Rodzica

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Informacje o realizacji zdalnego nauczania od dnia 25 marca 2020 roku

1.  Nauczyciele opracowują materiały  do swojego przedmiotu i przesyłają je do” strefy ucznia” do szkoły. Uczeń pobiera materiały tam zamieszczone i jest zobowiązany realizować je.

3. Wykonane prace uczniowie przesyłają bezpośrednio do danego nauczyciela.

2. Nauczyciele wystawiają  oceny za wykonane prace i w meilu informują uczniów o ocenach.

3. Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami od godz. 10.00-18.00.

4. Uczniowie informują wychowawców w meilu iż pracują każdego dnia, ponieważ nauczyciele muszą odnotować ich obecność.

5. Wychowawcy klas prześlą swoim uczniom  adresy poczty nauczycieli.

7. W momencie przejścia na inny sposób zdalnego nauczania zostaniecie Państwo poinformowani.

 

                                                                                           Dyrektor szkoły Marzena Mrozek-Tobolska