Rada Rodziców

Zgodnie z uchwałą nr 2/2018/19 Rady Rodziców Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach  z dnia 13 września 2018 r.

w roku szk. 2018/2019 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi:

  • dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Kaliszkach wynosi 50 zł od dziecka;
  • dla dzieci przedszkola po 35 zł miesięcznie od dziecka;

Przedszkole dokonuje wpłat w sekretariacie szkoły;

Szkoła Podstawowe może dokonywać wpłat w sekretariacie szkoły lub na konto;

 

 Konto Rady Rodziców Szkołyn Podstawowej w Kaliszkach

 

47 8009 1046 0018 1451 5002 0001


regulamin_rady_rodzicow.pdf