AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Rada Rodziców

Zgodnie z uchwałą nr 4/2015/16  Rady Rodziców Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach  z dnia 14 września 2015r.

w roku szk. 2017/2018 wysokość składki na Radę Rodziców wynosi:

  • dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Kaliszkach wynosi 50 zł od rodziny
  • dla dzieci przedszkola po 25 zł miesięcznie od dziecka

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na konto bankowe

 

 Konto Rady Rodziców ZS-P w Kaliszkach

 

47 8009 1046 0018 1451 5002 0001


regulamin_rady_rodzicow.pdf