Świetlica

W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00-17.00.