Świetlica

W roku szkolnym 2017/2018 świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00-17.00.