AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018                       

Klasa "0" - Marzena Mrozek-Tobolska

Klasa I -   Jolanta Strzeszewska

Klasa II -  Agnieszka Oszczyk

Klasa III - Halina Roszczyk

Klasa IV - Michał Wiloch

Klasa V - Joanna Wczysło-Matysiuk

Klasa VI - Katarzyna Trejber

Klasa VII - Halina Kaim