Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019                       

Klasa "0" - Halina Roszczyk

Klasa I -   Aleksandra Stanisz-Radzikowska

Klasa II -  Jolanta Strzeszewska

Klasa III - Agnieszka Oszczyk

Klasa IV -Karol Dziudziek

Klasa V - Michał Wiloch

Klasa VI - Joanna Wczysła-Matysiuk

Klasa VII - Katarzyna Trejber

Klasa VIII- Halina Kaim