Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Oferta edukacyjna

OFERTA  EDUKACYJNA


      Zapewniamy bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby i możliwości naszych wychowanków.

Tworzymy warunki do wielostronnego rozwoju i rozbudzania zainteresowań dzieci mając na uwadze oczekiwania rodziców.

Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra pedagogiczna posiadająca kompetencje w tym zakresie i doświadczenie.

  W ramach oferty edukacyjnej w  przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia dodatkowe bezpłatne i odpłatne.


Zajęcia bezpłatne to:


Zajęcia z pedagogiem 

Zajęcia prowadzi pedagog, terapeuta Pani Kamila Kozioł dla dzieci posiadających opinię  o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Również zaprasza na konsulatacje rodziców. Zajęcia indywidualne dla grup 3 i 4-5 latków odbywaja się 1x w tygodniu w poniedziałki 8.50- 12.25.


Zajęcia logopedyczne  

Zajęcia prowadzi logopeda Pani Aldona Kotarak dla dzieci posiadających opinię wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla wszystkich dzieci zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych.W miarę potrzeb  konsultacje dla rodziców.

Zajęcia grupowe odbywają się w grupie 3 i 4-5 latków 1x w tygodniu po 20 minut.

Religia 

Zajęcia prowadzi Pani Anna Michalak w grupie 3 i 4-5 latków 2x w tygodniu po 20 minut.


Język angielski 

Zajęcia prowadzi Pani Joanna Wczysła- Matysiuk.  Zajęcia odbywają się w grupie 4-5 latków 2x w tygodniu po 30 minut, w grupie 3 latów 2x w tygodniu po 15 minut.

Zajęcia rytmiczno- muzyczne 

Zajecia prowadzi Pan Jerzy Burdzy. Zajęcia odbywają się w grupie 3 i 4-5 latków po 30 minut 1x w tygodniu.

  Zajęcia plastyczno-techniczne    

Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego Pani Ewa Rydel. Zajęcia odbywają się 1x w miesiącu.

 

Zajęcia „ Kuchcikowo” 

 

Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego Pani Anna Tarsała. Zajęcia odbywają się 1x w miesiącu.

 

Bajkoterapia 

Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania przedszkolnego Pani Anna Tarsała. Zajęcia odbywają się 1x w miesiącu.

 

                       Kodowanie z myszką 

 

Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Radecka z Akademii Twórczego Rozwoju i Edukacji- Planeta kreacji. Zajęcia odbywają się w grupie 4-5 latków 1x w tygodniu po 30 minut.

 

                      Zajęcia sportowe z piłką

Zajęcia prowadzi Pan Artur Cegiełka. Zajęcia odbywają się w grupie 3 latków po 20 minut, a w grupie  4-5 latków po 30 minut 1x w tygodniu.


Zajęcia odpłatne dla chętnych:

  • Karate
  • Ceramika
  • Język angielski