Dni dodatkowo wolne w roku 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. Grupy Kampinos AK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Kaliszkach  w roku szkolnym 2018/2019

 

  1. 2 listopada 2018 r.
  2. 15,16,17 kwietnia 2019 r.
  3. 2 maja 2019 r.
  4. 23 maja 2019 r.
  • W dni wolne od zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy- zapisy na te zajęcia w sekretariacie szkoły.