Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

7:00 – 8:00      Przychodzenie dzieci do przedszkola.

                       Zabawy indywidualne i zbiorowe stymulujące rozwój dziecka

8:00– 8:15        Zabawy ruchowe – rozwijanie sprawności ruchowej

8:15 – 8.30       Zabiegi higieniczne przed śniadaniem

8:30 – 9:00       Śniadanie

9:00 – 10:30     Zajęcia dydaktyczne z całą grupą

10:30 – 10:45    II śniadanie

10:45 – 11:15     Zajęcia tematyczne, spacery, wycieczki

11:15- 11:30       Zabiegi higieniczne przed zupą

11:30 – 11:45     Zupa

11:45 – 12:15     Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

12:15 – 12:30     Zabiegi higieniczne przed obiadem

12:30 – 13:00     Obiad

13:00 – 14:00     Relaksacja, słuchanie bajek

14:00 – 14.45     Zajęcia indywidualne oraz w małej grupie stymulujące  rozwój

                         dziecka

14:45 – 15:00     Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem

15:00 – 15:15      Podwieczorek

15:15 – 17:30      Zabawy zorganizowane lub dowolne. Rozchodzenie się dzieci

                          do domu