Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i I klasy szkoły podstawowej w roku 2019/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Czosnów w sprawie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej