Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Projekt "Mały Miś w świecie wielkiej literatury"

Nie da się przecenić roli książki w wychowaniu i rozwoju każdego człowieka. Już od najmłodszych lat, rozwija ona wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Zdając sobie z tego sprawę, w tym roku szkolnym dzieci i panie z grup: Puchatki (3-latki) i Leśne Duszki (4-5latki) przystąpiły do ogólnopolskiego projektu czytelniczego ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”,  którego organizatorem jest Grupa MAC S.A. Celem projektu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci a tym samym wśród dorosłych.

Przy pomocy maskotki Pluszowego Misia FRANKA pragniemy rozbudzić i pielęgnować pojawiającą się chęć czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką. Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania, chroni dzieci i młodzież przed uzależnieniem od mediów elektronicznych i fałszywych wartości kultury masowej. Ważne jest, by nawet najmłodsze dzieci miały codzienny kontakt z książką. W tym roku szkolnym zachęcamy do czytania literatury polskich pisarzy i poetów.

W ramach projektu:

  • Codziennie czytamy dzieciom przez co najmniej 20 minut;
  • Zachęcamy rodziców oraz innych członków rodziny (babcie, dziadków, starsze rodzeństwo) do systematycznego czytania dzieciom w domu;
  • Zapraszamy nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół, rodziców i innych członków rodziny, a także gości spoza placówki, do czytania swoich ulubionych bajek , baśni i wierszy;
  • Misie mają okazję do poznania środowiska rodzinnego naszych wychowanków.

Tegoroczna edycja projektu oprócz czytania w przedszkolu i wizytach misiów w domach przedszkolaków, zawierać będzie również treści bliskie dzisiejszemu społeczeństwu:

- Mały Miś – Czytające przedszkolaki;

- Misiowy Wolontariat

- Play with little Teddy Bear

- Dzień Pluszowego Misia

- Mały Miś i prawa dziecka

- Bezpieczni z Małym Misiem

- Zmisiowany dzień matematyki

- Mali przedsiębiorcy

 

Każdego tygodnia grupę będzie odwiedzał niezwykły gość z którym będziemy wspólnie czytać. Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków. Każdy lubi słuchać bajek dlatego Miś odwiedzi też domy przedszkolaków. Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł książeczki, bajeczki, opowiadania, które zostały przeczytane, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę (praca w domu).

 

 

"Dla Ciebie- ja !

 

Twój Miś

 

Wyruszamy dzisiaj razem

 

w wyobraźni świat z książkami!

 

Ja- Miś mały, Ty – przedszkolak,

 

bohaterzy bajek z nami !

 

Tę zakładkę Ci zostawiam,

 

Włóż do książki, czytaj, słuchaj …

 

A na koniec tej wizyty

 

jeszcze szepnę Ci do ucha..

 

Czytać warto, czytać trzeba,

 

Więc poczytaj jeszcze dziś !

 

Jutro, za rok, za lat dziesięć …

 

ZAPAMIĘTAJ !"


 MAŁY MIŚ

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do projektu ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.

                                                                                                                                                            Anna Tarsała