Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Rekrutacja do przedszkola,oddziału przedszkolnego, I klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli działających na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2020 poz. 17), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.

Zapraszamy rodziców do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli dla dzieci 3, 4, i 5-letnich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w których zapewniamy miejsca dla wszystkich dzieci 6-letnich zamieszkałych w Gminie Czosnów.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu należy złożyć od 27.01.2020 r. do 07.02.2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć w terminie od 24.02.2020 r. do 13.03.2020 r.

Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły podstawowej rodzice składają do 31.03.2020 r.

Szczegółowej informacji na temat rekrutacji udziela Wydział Oświaty Kultury i Promocji, od 11.02.2020 r. pod numerem telefonu 22 785 00 02 wew. 153 lub 156.

  200123115614_0001_zarzadzenie.pdf

  200123115642_0001_zalacznik_nr_1.pdf

  200123115716_0001_zalacznik_nr_2.pdf

  200123115829_0001_zalacznik_nr_3.pdf

  deklaracja_kontynuacji_2020_2021.docx

  wniosek_do_przedszkola_2020_2021.pdf

  karta_zgloszenia_do_szkoly_podstawowej.docx- dotyczy uczniów z obwodu szkoły

  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly_podstawowej dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły