Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach

mazowieckie

nowodworski

Czosnów

Kaliszki 170

Kaliszki

05-152

22785-00-03
zspkaliszki@wp.pl