Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Galeria

Konkurs baśni w klasach 0-3 w roku szkolnym 2015/2015

Ilość zdjęć: 8