Kadra

Małgorzata Bodzak

Funkcja: Dyrekcja

nauczyciel przyrody, chemii i fizyki

Katarzyna Trejber

Funkcja: Nauczyciel

j. polski,
wychowawca klasy 6,

Marzena Mrozek-Tobolska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
wychowawca klasy "0"

Agnieszka Oszczyk

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna. logopedia,technika,
wychowawca klasy II,

Halina Roszczyk

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

edukacja wczesnoszkolna. biblioteka,
wychowawca klasy III,

Anna Kaim

Funkcja: Nauczyciel

matematyka,technika,
wychowawca klasy 7,

Jolanta Strzeszewska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy I,

Tadeusz Więcławek

Funkcja: Nauczyciel

przyroda,geografia,

Maria Falenta

Funkcja: Nauczyciel

plastyka,

Piotr Tytkowski

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne,

Sylwia Pawłowska

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Ewa Dudek

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Anna Tarsała

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Joanna Wczysła-Matysiuk

Funkcja: Nauczyciel

język angielski'

Krystyna Krysiak

Funkcja: Nauczyciel

katechetka

Urszula Klimek

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

logopeda

Kamila Kozioł

Funkcja: Pedagog

pedagog