Kadra

Katarzyna Trejber

Funkcja: Nauczyciel

j. polski,
wychowawca klasy 6,

Marzena Mrozek-Tobolska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

informatyka,

Agnieszka Oszczyk

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna. logopedia,technika,
wychowawca klasy III,

Halina Roszczyk

Funkcja: Bibliotekarz, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna. biblioteka,
wychowawca klasy "0",

Anna Kaim

Funkcja: Nauczyciel

matematyka,technika,fizyka,
wychowawca klasy 8,

Jolanta Strzeszewska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy II,

Tadeusz Więcławek

Funkcja: Nauczyciel

przyroda,geografia,

Maria Falenta

Funkcja: Nauczyciel

plastyka,

Piotr Tytkowski

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie fizyczne,

Sylwia Pawłowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagający, biologia

Ewa Dudek

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne, historia, wos

Anna Tarsała

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Joanna Wczysła-Matysiuk

Funkcja: Nauczyciel

język angielski'

Kamila Kozioł

Funkcja: Pedagog

pedagog,psycholog,terapia pedagogiczna

Michał Wiloch

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego,świetlica

Jerzy Burdzy

Funkcja: Nauczyciel

muzyka

Anna Michalak

Funkcja: Nauczyciel

religia,nauczyciel wspomagający

Karol Dziudziek

Funkcja: Nauczyciel

edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Walaszek

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wspomagajacy

Aldona Kotarak

Funkcja: Logopeda

Ewa Rydel

Funkcja: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Lidia Zielińska

Funkcja: Nauczyciel