AAA
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Małgorzata Bodzak

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: przyroda, chemia, fizyka

nauczyciel przyrody, chemii i fizyki