Kadra

Katarzyna Trejber

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język polski, historia

j. polski,
wychowawca klasy 6,