Kadra

Marzena Mrozek-Tobolska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
wychowawca klasy "0"