Kadra

Agnieszka Oszczyk

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna. logopedia,technika,
wychowawca klasy III,