Kadra

Halina Roszczyk

Funkcje: Nauczyciel, Bibliotekarz

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna. biblioteka,
wychowawca klasy "0",