Kadra

Anna Kaim

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: matematyka, godzina wychowawcza, fizyka

matematyka,technika,fizyka,
wychowawca klasy 8,