Kadra

Anna Kaim

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: matematyka, godzina wychowawcza

matematyka,technika,
wychowawca klasy 7,