Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Jolanta Strzeszewska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna,
wychowawca klasy I,