Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Tadeusz Więcławek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: przyroda, godzina wychowawcza

przyroda,geografia,