Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Maria Falenta

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: plastyka

plastyka,