Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Piotr Tytkowski

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: wychowanie fizyczne, SKS

wychowanie fizyczne,