Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Sylwia Pawłowska

Funkcje: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne