Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Ewa Dudek

Funkcje: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne