Kadra

Ewa Dudek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: historia

wychowanie przedszkolne, historia, wos