Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Anna Tarsała

Funkcje: Nauczyciel

wychowanie przedszkolne