Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Joanna Wczysła-Matysiuk

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: język angielski

język angielski'