Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Krystyna Krysiak

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: religia

katechetka