Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kaliszkach

Kadra

Urszula Klimek

Funkcje: Nauczyciel, Logopeda

logopeda